แปลงภาษาไทยใน iTunes

Update: มีการแก้ไข script file โปรดดูที่นี่แทน click  

ลองเขียน script สำหรับแปลงชื่อไฟล์ใน iTunes จาก TIS620 เป็น unicode โดยใช้ feature ที่รองรับ unicode ของ Applescript 2.0 ที่มากับ Leoparddownload script file

ตัวอย่างเฉพาะส่วนที่แปลงencodingscript.png

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *