กฎหมาย ศีลธรรม กรรมนิยาม

จากกระทู้ใน webboard แห่งหนึ่ง คุยกันเรื่องการ copy ซอฟต์แวร์ ว่าอย่างไรจึงจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

อ่านแล้วก็ตกใจ มีผู้นำข้อความจาก พ.ร.บ. มาโพสต์ เล่นเอาอึ้ง โดยเฉพาะมาตรา 32 (2) ที่บัญญัติว่า การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์์ ถ้าได้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

อย่างนี้การ copy software แจกในหมู่ญาติ ๆ ก็ไม่ผิดกฎหมาย

ในแง่ศีลล่ะก็ ผิดแหง ๆ ข้อ 2 อทินนาทานฺ เวรฯ ใครเป็นผู้ก่อกรรม หนีผลกรรมนั้นไม่พ้น

การกระทำใด ๆ แม้จะเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย แต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่ควรงดเว้น

กฎหมายเป็นเพียงบัญญัติ แปรเปลี่ยนได้ตามยุคสมัย แต่ธรรมนิยาม (กรรมนิยาม) ไม่แปรเปลี่ยน สิ่งใดเป็นกุศล ก็ยังเป็นกุศล สิ่งใดเป็นอกุศล ก็เป็นอกุศลเช่นนั้น

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *