หา os version ด้วย applescript

จาก post นี้ เพิ่งจะคิดออกว่าควรจะมีการตรวจสอบด้วยว่า os ที่ใช้งานอยู่เป็น 10.5 หรือไม่

ลอง search ดู ก็เจอว่าสามารถใช้

เพื่อดูว่าเป็น os version อะไรได้ โดยคำสั่งนี้จะ return ค่าเป็น decimal value ที่แปลงจาก hex value ที่เขียนตาม version ของ os เช่น

  • Tiger “10.4.0” hex value คือ “0x1040” ค่า decimal ก็จะเท่ากับ 4160
  • Leopard “10.5.6” hex value คือ “0x1056” ค่า decimal ก็จะเท่ากับ 4182
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *