บทความเรื่องผลกระทบของ ENUM (E.164 Number Mapping) ต่อการให้บริการโทรคมนาคม

เป็นบทความที่เขียนลงไฟฟ้าสารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฉบับปีที่ 13 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549 เขียนเกี่ยวกับว่า ENUM คืออะไร ทำงานอย่างไร และเมื่อนำมาใช้จะเกิดผลกระทบต่อการให้บริการโทรคมนาคมไทยอย่างไรบ้างdownload enum_article.pdf

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *