คำถาม part 1

ถ้าไม่รู้ว่า know-how คืออะไรบ้าง จะระบุในสัญญาเพื่อจะ license ออกไปได้อย่างไร?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *