แปลงภาษาไทยใน iTunes

Update: มีการแก้ไข script file โปรดดูที่นี่แทน click  

ลองเขียน script สำหรับแปลงชื่อไฟล์ใน iTunes จาก TIS620 เป็น unicode โดยใช้ feature ที่รองรับ unicode ของ Applescript 2.0 ที่มากับ Leoparddownload script file

ตัวอย่างเฉพาะส่วนที่แปลงencodingscript.png

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leopard: First Impression

ส่ิงแรกที่รู้สึกได้หลังลง Leopard แล้ว คือ เมนูที่มันโปร่งแสงได้นี้มันไม่เข้ากับ wallpaper ที่ใช้อยู่ ทำให้อ่านเมนูยากชะมัด หลังจาก search อยู่สักพักก็เจอ software ที่แก้ปัญหานี้ได้อยู่หลายตัว ตอนแรกลองเจ้า OpaqueMenuBar ก่อน แล้วมันไม่เวิร์กอีกทีก็ลอง LeoColorBar อันนี้ใช้ได้แฮะเลือกสีได้ด้วยDesktop1.png

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leopard 10.5 upgrade

เพิ่งจะ upgrade เครื่อง mac mini เป็น Leopard เสร็จ
ส่ิงที่เจอ
1. xcode เดิม Launch ไม่ขึ้น ลงใหม่ด้วยตัวที่อยู่ในแผ่นก็หาย
2. ภาษาไทยใน Firefox ปกติดี (2.0.0.9)
3. ภาษาไทยใน iTunes ก็ปกติดีเช่นกันคงจะรอให้ Parallels มัน stable กว่านี้ก่อน ถึงจะลงใน Macbook
Picture 2.png

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

XHTML1.0

เมื่อคืนได้แก้ theme ของ WordPress เพื่อให้เป็นไปตาม XHTML 1.0 standard งมอยู่ตั้งนาน ลองผิดลองถูกอยู่หลายที่ ในที่สุดก็สำเร็จ ลองตรวจสอบด้วย validator จาก w3c.org แล้วผ่านฉลุย (ยกเว้นหน้า About ที่เอา widget จาก Apple มาแปะ)ได้ลองแล้วกับ Safari 3.0.3, IE7 และ Firefox 2.0 ใช้งานได้ดีทุกตัว

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail